Průmyslová výstavba

Výstavba průmyslových hal a průmyslových objektů se složitými technologiemi
Zajišťujeme kompletní výstavbu průmyslových hal, včetně přípravných a dokončovacích prací. Nabízíme Vám dodávku a montáž objektů za použití systému nosné konstrukce, který může tvořit jednak ocelový jednak betonový skelet, případně pak jeho kombinace. Pro opláštění je možno použít širokou škálu námi nabízených a dodávaných stěnových a střešních plášťů, jejichž nabídka uspokojí nejvyšší požadavky na architektonický vzhled těchto staveb.

Stavíme složité průmyslové haly s vysokou přesností

specializujeme se na montáž ocelových konstrukcí a provádění zemních prací. Montujeme ocelové konstrukce, velkokapacitní nádržové systémy, složité střešní velkoplošné konstrukce i nosné ocelové konstrukce různých technologických, průmyslových a skladových objektů. Spektrum činnosti zemních prací zahrnuje dopravní stavby, přípravy území při výstavbě občanských, průmyslových a inženýrských staveb včetně demolic, recyklace a technologické dopravy.